imgresProiect Dezvoltare 2022-2026

imgresCriterii specifice

imgresRaport anual de evaluare interna a calitatii 2021-2022

imgresRaport anual de evaluare interna a calitatii 2019-2020

imgresREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

imgresPO_ACORDAREA FEEDBACKULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE INVATARE

imgresPO_ACORDARE BURSE

imgresP.O._PRIVIND ACCESUL IN UNITATEA DE INVATAMANT

imgres REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE

imgres   P.O._PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CONDITII DE SIGURANTA E

imgres P.O. PRIVIND COMUNICAREA CU PARINTII +RASPANDIREA VIRUSULUI SARP.O._PRIVIND ACCESUL IN UNITATEA DE INVATAMANTIN UNITATEA DE INVATAMANT

imgres  P.O._PRIVIND ACCESUL IN UNITATEA DE INVATAMANT IN CONDITII DE SIGURANTA EPIDEMIOLOGICA

imgres P.O. PRIVIND COMUNICAREA CU PARINTII +RASPANDIREA VIRUSULUI SAR