imgresPROIECT PROF

                  MATE

 

Programul national de reducere a abandonului școlar – PNRAS

Școala Gimnazială „Ion Ionescu” Comuna Valea Călugărească

Titlul proiectului: Alege Şcoala!

Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-0364

Contract de finanțare nr. 5150/0036/27.09.2022

 

ANUNŢ

 

 PROGRAM NAŢIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR

 

Şcoala Gimnazială Ion Ionescu Comuna Valea Călugărească este, începând cu data de 27.09.2022, beneficiar în cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar, finanţat prin Componenta C15 – Educaţie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.

Prin intermediul programului, Şcoala Gimnazială Ion Ionescu Comuna Valea Călugărească va beneficia de finanţare pentru dotarea unor clase digitale şi desfăşurarea unor activităţi-suport pentru elevii grupului ţintă. Sunt incluse măsuri şi acţiuni de prevenire, intervenţie şi compensare la nivelul şcolii care vizeză prevenirea abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii. Programul va fi implementat pentru o perioadă de trei ani.

Sub titlul de Alege Şcoala!, în cadrul programului se desfăşoară:

 • Activități MATE: aplicarea Chestionarului SASAT, completarea Fişelor de observare MATE, completarea Fişelor de evaluare MATE, introducerea datelor în Observatorul şcolii/SIIIR/raportare şi comunicare periodică a rezultatelor, elaborarea planurilor de intervenţie/dosarelor de caz.
 • Activități de prevenire: Stop bullying! – atelier de dezvoltare a unui climat pozitiv și inclusiv, activități de conștientizare a problemelor legate de violență în mediul școlar/bullying, Teatru Forum – atelier de dezvoltare a abilităților de viață, socio-emoționale, autonomie, comunicare în limba română/ engleză / franceză, gândire critică, creativitate, adaptabilitate, Atelier practic – Chimia și viața – atelier practic de introducere a elevilor în tainele chimiei într-o manieră activă prin experimente, Cartea alină sufletul solitar și bucură spiritul mereu viu – club de lectură.
 • Activitățile de intervenție: A te folosi în mod corect de limba natală este o necesitate – activități pedagogice și de sprijin care includ cursuri remediale la Limba si literatura română, Numerele ne sunt prietene – activități pedagogice și de sprijin care includ cursuri remediale la matematică, Făbricuța de idei – atelier de tip art & craft și hand made – atelier de dezvoltare a abilităților practice și creativității, Starea de bine a elevilor prin sport, muzică, artă – activități menite să sprijine starea de bine a elevilor prin intermediul muzicii, dansului, mișcării și artei, Trăim sănătos într-un mediu curat – atelier care promovează educația pentru sănătate și comportamente social-civice de protejare a mediului înconjurător, Școala părinților – activitate de educație parentală, Școala TA de vară – atelier cu activități în timpul vacanței pe teme de mediu, educație socială, consiliere în carieră, etc.
 • Activități de compensare: recensământ pentru identificarea şi înregistrarea copiilor şi tinerilor din afara şcolii care sunt în situaţia de abandon/PTS, activităţi de formare autorizate şi de îndrumare (coaching) pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar.
 • Activitati de digitalizare: dotarea cu clase inteligente pentru predare-învatare, diagnostic iniţial privind competenţele digitale ale elevilor/chestionar.

 

 

 

Proiectul PROF 4

https://grants.ulbsibiu.ro/profmentorat/files/OME_nr_4223_6.07.2022_Pilotare_interventii_educationale_BPP.pdf

https://grants.ulbsibiu.ro/profmentorat/files/OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf

Sinteza OME_4223_2022

 

SINTEZA ORDINULUI 4223/06/07.2022

privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

În anul școlar 2022-2023, în bazele de practică pedagogică se realizează pilotarea următoarelor tipuri de intervenții educaționale: modele de carieră didactică–dezvoltare profesională, dezvoltarea abilităților de viață inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, structuri curriculare adaptate formatului blended-learning în predare-învățare-evaluare.

În cadrul intervențiilor educaționale de tip modele de carieră didactică–dezvoltare profesională, dezvoltarea abilităților de viață, inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, se pilotează:

 1. a) organizarea cadrului instituțional privind mentoratul în cariera didactică;
 2. b) normarea activităților și plata profesorilor mentori;
 3. c) desfășurarea activităților privind mentoratul didactic și formarea în cariera didactică;
 4. d) elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind sistemul de acumulare a creditelor profesionale transferabile de către personalul didactic;
 5. e) aplicarea modelului colaborativ, la nivelul comunității de învățare, în procesul educațional;
 6. f) operaționalizarea și aplicarea cadrului național pentru formare în cariera didactică, denumit în continuare EEA 2025;
 7. g) monitorizarea impactului aplicării următoarelor documente normative: Metodologia-cadru privind constituirea și funcționarea corpului profesorilor mentori din învățământul preuniversitar; Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile; Regulamentul cadru privind organizarea stagiilor de practică pedagogică; Strategia națională privind cariera didactică; Metodologia – cadru privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

În cadrul intervențiilor educaționale de tip curriculum, se vor pilota următoarele:

 1. a) Monitorizarea impactului aplicării programelor școlare de tip CDȘ: Educația digitală și abilități media; Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice; Strategii metacognitive.
 2. b) Elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind măsurarea impactului participării personalului didactic la procesul de dezvoltare profesională continuă asupra rezultatelor la învățătură ale elevilor, inclusiv la examene și evaluări naționale.
 3. c) Aplicarea modelului participativ-colaborativ în procesul educațional, pentru elevi, în contexte de învățare și de evaluare de tip blended-learning.

Ofertele educaționale de tip CDȘ menționate mai sus, aprobate prin ordin al ministrului educației, se pilotează după cum urmează:

– programa Educația digitală și abilități media – în toate unitățile de învățământ din bazele de practică pedagogică;

– programele Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice și Strategii metacognitive – numai în unitățile de învățământ cu profil pedagogic din consorțiile de tip bază de practică pedagogică.

În anul școlar 2022-2023, în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică au loc următoarele tipuri de activități: organizarea de ateliere regionale de tip focus-grup pentru cadrele didactice din școlile de aplicație reunite în bazele de practică pedagogică, având ca scop asigurarea schimbului de experiență și bune practici între bazele de practică pedagogică precum și diseminarea rezultatelor proiectului; monitorizarea folosirii aplicațiilor TEACH și SELFIE/SELFIE FOR TEACHERS pentru evaluarea și optimizarea modului în care noile tehnologii sunt utilizate în procesul de învățământ; desfășurarea, în sistem mentoral, la nivelul comunității de învățare, a programelor de formare privind predarea, învățarea, evaluarea în sistem blended-learning – PROF 4.